Mer skriving

I dag har vi skrevet mer på bachelor-oppgaven. Flere ting begynner å komme på plass og begynnelsen av oppgaven er nesten ferdig. Så nå står hoveddelen i oppgaven for tur og vi håper på å bli ferdig med første utkast om 3 uker.

Vi har truffet på et lite telehiv i veien.
3D-skanneren har en inklinometer som måler inklinasjon (helning), men inklinometeret har et standardavvik på 0,015 grader. Spørsmålet da er om dette gjør så vi får større høydeforskjell på søylefundamentene enn det virkelig er. Så på fredag skal vi tilbake på byggeplassen i Moss for å måle høydeforskjeller mellom søylefundamenter med nivelleringskikkert og målestokk.

Nedenfor ligger noen bilder fra dagens møte.

 

Katrine Myhre