Liten oppdatering etter fredagens målinger

På fredag dro vi tilbake til Moss hvor vi hadde skannet bæresystemet og målt høydeforskjeller til fire forskjellige søylefundamenter. I halve bygget fikk vi ikke målt noe, fordi det var lagt membran/duk og armeringsjern. Det hadde ikke noe innvirkning for det vi skulle sjekke, da det holdt med kun halve bygget.
For å få det nøyaktig målte vi to ganger på fire søylefundamenter og en gang på fire andre søylefundamenter. I tillegg målte vi høydeforskjell mellom to vindkryss i hver sin ende av bygget.

Ut ifra resultatene ser vi at høydeforskjellene stemmer overens med høydeforskjellene fra 3D-skanningen. Dette er bra for da er vi sikre på at 3D-skanningen vi tok er nøyaktig nok.

Her er noen bilder fra fredagen:

 

Katrine Myhre