Prosjektet

Vårt prosjekt går ut på å undersøke om en bakkeplassert 3D-skanner kan brukes til å dokumentere et oppført bæresystem. Skanningen skal brukes som en intern dokumentasjon, for å kontrollere om søyler er montert riktig etter gitte krav med tanke på helning, retthet og plassering.

Vi ser også på tidsbruken for å skanne et bæresystem, og for å fremstille data som kan brukes som dokumentasjon. For å gjennomføre undersøkelsen har vi tatt for oss tre programmer fra Autodesk; Recap, Revit og Navisworks.