Pressemelding

Et problemkryss
Økt kapasitet og bedret sikkerhet i og rundt Melløskrysset. Bachelorgruppen fra Høgskolen i
Østfold foreslår en endring av krysset som vil tilrettelegge for trafikkstrømmen som kjører
inn og ut fra Carsten Ankers gate fv. 118.
Krysset byr daglig på kø og konflikter mellom bilister. Vi har ved to anledninger observert
krysset under rushtidene, og har merket oss konfliktenes «gjengangere».
Det er ofte irritasjon mellom bilister som kommer kjørende fra Carsten Ankers gate og
Ryggeveien fv.119. De som kommer fra fv.119 sørover, har forkjørsrett. I rushtidene er
Ryggeveien såpass trafikkert, at kjøretøyene som skal ut fra Carsten Ankers gate er avhengig
av at kjøretøyene på Ryggeveien sier fra seg forkjørsretten, og slipper de ut. Ventetiden blir i
perioder ganske lang, og det hender at kjøretøyene fra Carsten Ankers gate presser seg ut
for å få kjørt. Det er tydelig frustrasjon fra begge kanter.
Vi merket oss at kjøretøyene fra Carsten Ankers gate som skal til venstre i krysset, sjeldent
kommer seg ut, da de er avhengige av at to kjøreretninger sier fra seg forkjørsretten,
stopper trafikken, og slippe de ut. Ofte velger bilisten å heller ta til høyre i krysset, etter
tålmodigheten har tatt slutt.
Et annet gjentakende scenario er der venstresvingende bilister fra Ryggeveien fv.118 «kaster
seg over» motgående kjørefelt, for å komme seg inn på Carsten Ankers gate. Det er ikke
alltid at bilistene legger merke til personer som passerer fotgjengerfeltet, som resulterer i en
bråbrems for å unngå påkjørsel. I disse situasjonene hender det at bil nummer to og tre fra
samme retning, haster etter bil nummer én, uten å ha oversikt. Når bil nummer én er nødt til
å bråbremse for fotgjengere, må også påfølgende biler bråbremse. Det resulterte i flere
nesten-påkjørsler bakfra, og bilene blokkerte veien for kjørende i retning syd, på Ryggeveien
fv.119.
Dette er noen av de daglige frustrasjonene vi ønsker å løse med ny kryssløsning, samt
redusere faren for kollisjoner og påkjørsel av fotgjengere. Melløsparken ligger tett opp til
krysset og barn benytter ofte parken til lek og læring. Det ville betydd mye for oss å skape et
trygt miljø.
Bachelorgruppen vil presentere løsningen for krysset under EXPO-dagene på Høgskolen i
Østfold, 14 og 15 juni.

 

Innlevering av midtveisrapport

Mandag 14. mai leverte vi midtveisrapporten.

Vi ventet spent på tilbakemeldingene.

 

Befaring i Melløskrysset

Vi har vært i Moss for å kartlegge trafikkstrøm og kapasitet. Dette ble gjort onsdag 11. april hvor vi telte biler i morgen og ettermiddagsrushet.

Onsdag 9. april hadde vi en ny befaring for å telle myke trafikanter i området, busspassasjerer som gikk av og på bussen samt kartlegging av trafikken i utkjøringen som ligger rett sør for krysset.

 

  Foto: Daniel Järnhäll

Foto: Daniel Järnhäll

 

Prosjekt oppstart!

Hei, og velkommen til vår Blogg.

Vi er fire studenter fra Høgskolen i Østfold, som har valgt å skrive bacheloroppgave innen veiplanlegging.

Vi er nå i gang med vår bacheloroppgave, og vår foreløpige problemstilling er «Hvordan kan Melløskrysset utbedres for å tilrettelegge for kollektivtransport».

Prosjektet våres blir utført i samarbeid Statens Vegvesen, og strekker seg til 7. juni 2018.