EXPO katalog

I går ble expo kataloginnhold sendt. Følgende ble vedlagt:

Tittel: Grønn byutvikling: Bærekraftig fasadesystemer på Cicignon Park

Prosjektbeskrivelse:

Gamle sykehuset ved Cicignon har blitt kjøpt opp av NG Holding og skal utvikles til boligformål. Prosjektet er en del av EU-Prosjektet SiEUGreen og har en høy miljøprofil.

Over 80 % av befolkningen i Norge bor på tettsteder, og ettersom prosentandelen stiger, vil lokal forurensning øke. Vi skal undersøke fordelene med grønne vegger sammenlignet med solcellepaneler på Cicignon Park. Oppgaven skal fokusere på klimagassavtrykk, termiske egenskaper samt trivsel og helse for brukerne.

Oppdragsgiver:

Nordic Group Holding AS

NGH er engasjert i flere deler av verdikjeden innenfor eiendomsbransjen, herunder erverv av tomter og eiendommer, reguleringer, utvikling, bygging, ombygging, salg og utleie av bolig- og næringseiendommer i blant annet Bergen, Oslo og Fredrikstad.

 

Tobias Kristiansen