Om prosjektet

Første del av prosjektet har bestått/består av litteraturstudie og innhenting av forskningsartikler.

Gamle sykehuset ved Cicignon har blitt kjøpt opp av NG Holding og skal utvikles til boligformål. Prosjektet er en del av EU-Prosjektet SiEUGreen og har en høy miljøprofil.

Over 80 % av befolkningen i Norge bor på tettsteder, og ettersom prosentandelen stiger, vil lokal forurensning øke. Vi skal undersøke fordelene med grønne vegger sammenlignet med solcellepaneler på Cicignon Park. Oppgaven skal fokusere på klimagassavtrykk, termisk egenskaper og trivsel for brukerne.

Les mer om arbeidet her:

180406 – Forprosjektrapport