EU-Prosjekt

Cicignon Park er en del av EU-Prosjektet SiEUGreen. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har koordinerende lederrolle for prosjektet. Prosjektet har 20 partnere, 15 i Europa og 5 i Kina. Det totale budsjettet er på 60MNOK for de Europeiske partnere.

EU-prosjektet skal demonstrere i full skala hvordan fremtidens grønne byer kan minimalisere forurensning og miljøbelastning og optimalisere trivsel. Konkret handler dette om fire tiltak:

  • Lagring av solenergi under bakken
  • Urbant landbruk
  • Behandling av vann (grå- og svartvann)
  • Overvannshåndtering

Les mer om SiEUGreen