Oppdragsgiver

Nordic Group Holding AS

NG Development AS har kjøpt Sykehuset Østfold i Fredrikstad sentrum i den historiske og praktfulle bydelen Cicignon med flotte sol- og utsiktsforhold. Sykehuset har en eiendomsmasse på 55 000 m2 og et tomteareal på 35 mål. Ifølge kommunedelplanen skal dette området transformeres til et boligområde med noe innslag av næring. Dette boligprosjektet er et av Fredrikstads viktigste og mest attraktivt byutviklingsprosjekt og kalles Cicignon Park.

Vi tilstreber oss for å realisere en tredelt visjon for Cicignon Park om høy miljøprofil, høy arkitektonisk kvalitet og høy trivsel i europeisk målestokk. Betydelige interne og eksterne ressurser er allerede nedlagt for å utrede muligheter, utfordringer og virkemidler for realisering av disse visjonene.

Les mer på http://nordic-group.no/