Hovedside

Om prosjektet

I samarbeid med Smart Energi og Borg Havn, skal vannhastighet ved Øra terminalen måles. Målingen vil bli brukt til å avdekke om det er tilstrekkelig kinetisk – energi i elven for strømproduksjon til eget bruk. Prosjektet tar for seg design av målerigg, fabrikkering av målesystem for måling av vannhastighet, kategorisering og vurdering av egnede produkter, simulering av strøm produksjon ved Øra terminalen og en lønnsomhetsanalyse.

Prosjektstatus

Følg fremgangen vår ved å trykke her

Expo

Expo er et arrangement holdt av Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad, her kan de interesserte bli med og se studentenes avsluttende prosjekt ved HiØ. Les mer