Ferdig!

Da er oppgaven ferdig skrevet, korrekturlest og klar for levering. Vi er å finne på stand 14 og 15 juni i S203

 

Installasjon av Solcellepaneler

For å få en bedre forståelse og sammenlignbare resultater var gruppen på en ny befaring av solcelleanlegg. Denne gangen dro vi til Lambertseter i Oslo for nye målinger. Her skal vi måle før og etter solcelleanlegget er i drift, for å få gode data, som benyttes i bacheloroppgaven.

Solcelleanlegg på Lambertseter senter

 

Oppdatering for mai 2018

Det ble valgt å avgrense oppgaven slik at det blir bedre tid til å forstå potensialforskjellene som kan oppstå i solcelleanlegg. Dette gjør at vi kan gå dypere inn i forståelsen for hva som skjer og hvorfor, samt hvordan dette kan forebygges. Det vil også lette Multiconsult for veiledning i dataprogrammer som vi ikke er kjent med fra tidligere, ved at detaljprosjektering av kontorlandskap utgår.

 

Befaring

Gruppen var på befaring av et solcelleanlegg på Wilberg Atrium sammen med Fredrikstad Energi. Dette var for å måle potensialforskjeller mellom metallkonstruksjonen til solcellepanelene og bygningskonstruksjonen. Det ga spennende resultater.

 

Oppdatering for april 2018

Gruppen er godt i gang med beregning av inntak. Det benyttes FEBDOK til å prosjektere samt kontrollregne en kurs manuelt for å vise grunnleggende forståelse. Teori skrives i rapport, parallelt med prosjektering.

 

Oppdatering for mars 2018

Vi har nå lastet opp forprosjektrapporten under fanen «Dokumenter». Vi begynner med prosjektering av strømforsyning hos Multiconsult den 19mars. Fram til det skal vi forberede oss teoretisk.

 

Video av prosjektet

 

Videoen viser en gjennomgang av Drøbaksbadet i Frogn kommune. Dette er sluttresultatet som skal oppnås med prosjekteringen. De elektrotekniske løsningene vil publiseres på engene tegninger når prosjekteringen starter.