Hovedside

Oppgaven «OBD2-løsning for Paxster» er en avsluttende bacheloroppgave for tre elektroingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold, avdeling for ingeniørfag. Oppgaven skal utføres i samarbeid med Paxster AS.

Oppdateringer underveis som vi arbeider med i oppgaven vil publiseres i statusrapporten.

Forprosjektrapporten vil bli publisert i dokumentlisten.