Om Oss

Alexander Karlsen

Alder: 26
Kontaktinformasjon: alexak@hiof.no  | 400 82 337
Bakgrunn: Studiekompetanse
LinkedIn 

Andreas Austad Kjøniksen

Alder: 24
Kontaktinformasjon: andreakj@hiof.no  | 902 26 598
Bakgrunn: Fagbrev, telekommunikasjonsmontør
LinkedIn 

Tri Tai Le

Alder: 23
Kontaktinformasjon: tritl@hiof.no  | 978 11 281
Bakgrunn: Fagbrev, Elektriker
LinkedIn