Prosjektet

Dette prosjektet går ut på å konstruere et program som oversetter signaler fra batterikontrolleren (BMS) og motorkontrolleren (MCU) i Paxsteren fra OBD1- til OBD2-protokoll. Hensikten med dette er å kunne bruke OBD2 diagnoseutstyr for å hente ut standardisert diagnosedata fra Paxster.