Statusrapport

Statusoppdatering 07.05.2018:

I dag har vi koblet sammen alle komponentene og gjennomført en fullskalatest. Resultatene fra denne testen kunne knapt vært bedre, da systemet snakket smertefritt med Paxsteren og utstyret vi benyttet!

Til utlesing av kjøretøysdata benyttet vi Torque Pro, en Android-app som lar oss legge inn egendefinerte kjøretøysdata. Under ligger skjermbilder fra appen med resultater fra testen!

Resultat fra fullskalatest (1)

Resultat fra fullskalatest (2)

Resultat fra fullskalatest (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

FORKLARING:

Speed = hastighet i km/t.
Dist. til tom = Resterende rekkevidde.
DIST = Tilbakelagt rekkevidde siden forrige fullading.
Wh/km = Nåværende effektforbruk.
BATT.VOLT = Batterispenning.
AMP = Batteristrøm.
SOC (State of Charge) = Batteriprosent.
MOTORtemp = Temperatur i motor.

 

Statusoppdatering 30.04.2018:

Nå er kapslingen for systemet ferdigdesignet og vi har, ved bruk av høgskolens 3D-printere, fått skrevet ut en prototype. Se kapslingen her. Den ble noe vridd men fungerer som den skal, nemlig å gi et ryddigere utseende og beskytte innholdet, på tross av de fysiske «skavankene».

Arbeidet så langt: Vi har fått unnagjort mesteparten av uttesting og fysisk kobling, og holder for øyeblikket på å skrive programkoden for oversetting mellom CAN og OBD-II. Samtidig er vi godt i gang med rapportskrivingen, og store deler av rapporten har et ferdig førsteutkast.

 

Statusoppdatering 17.04.2018:

Nå er datapluggen for tilkobling mellom vårt system og kjøretøyet anskaffet. Denne skal monteres på kapslingen, slik at vi får et ryddig forbindelsespunkt mellom kapsling og kjøretøyet.
Arbeidet så langt: Vi har jobbet videre med de fysiske aspektene av oppgaven, design, kobling og uttesting, og skriver også videre på rapporten underveis.

 

Statusoppdatering 27.03.2018:

Nå er forprosjektrapporten levert, og vi har mottatt det vi har bestilt av komponeneter.

Arbeidet så langt: Vi er kommet i gang med det fysiske arbeidet, og holder for øyeblikket på å lage en filterkrets for å beskytte mikrokontrolleren mot spenningstopper fra motorkontrolleren. Samtidig har vi også begynt å skrive koden som skal oversette signalene til OBD2-standard.

Videre har vi også påbegynt skrivingen av selve Bacheloroppgaven.

 

Statusoppdatering 15.03.2018:

Nå er nettsiden oppe, og vi er godt i gang med både forprosjektet, og rapporten.

Arbeidet så langt: Vi har siden oppstart av prosjektperioden vært i flere møter med Paxster AS, og har sammen med dem kommet frem til den konkrete oppgaven vi skal løse, samt en (foreløpig) problemstilling.

Videre har vi satt oss inn i hvilke automotive MCUer (MicroController Unit) samt annet relevant utstyr og komponenter som finnes på markedet og hvilke som vil fungere best til denne oppgaven.