Velkommen

Du har nå kommet til bloggen til prosjektgruppe B18E09. Vi er en gruppe på fire studenter som skriver bacheloroppgave i samarbeid med Norgesnett. På vår blogg kan du vente å finne informasjon om oss, hvem vi arbeider med og hva vi har gjort i løpet av prosjektperioden.

Om Oppgaven

Vi arbeider for å løse problemstillingen: Vil distribusjonsnettet til Norgesnett være godt nok dimensjonert til å håndtere utviklingen i elektriske transportmidler per i dag og i nær framtid?