Elbilkartlegging

Kartleggingen av elbiler er ferdig, og vi er i gang med videre arbeid. Det har vært en stor økning i antall elbiler de siste årene.

Vi er godt i gang med å lage forskjellige fremtidsscenarier, samt kartlegging av ladevaner hos den typiske elbilbrukeren. Mye tyder på at de fleste i hovedsak fortsatt lader bilene hjemme med vanlig stikkontakt. Hva skjer hvis regjeringens klimamål om at alle nybilsalg etter 2025 skal være nullutslipp?

I bildet over kan man se utviklingen av elbiler i Norge frem til 31.12.17. Kilde: elbilforeningen

 

 

Anett Johnsen Vonheim