Netbas

På tirsdag hadde vi møte med oppdragsgiver. Agendaen for møtet var en generell oppdatering og innføring i Netbas. Netbas er et analyse- og simuleringsprogram som brukes av blant annet distribusjonsselskaper til å kartlegge, planlegge og analysere kraftnettet. Planen er å bruke Netbas til å analysere dagens last, og til å simulere forskjellige fremtidsscenarier. Etter møtet har gruppa brukt tid på å prøve seg frem i Netbas, med varierende hell. Dette har også ført til at strategien har blitt noe endret.

I bildet over kan man se deler av nettet i Fredrikstad i Netbas. Nettet er delt inn i flere mindre deler for de forskjellige byområdene, dette er igjen delt inn i mindre kretser ut til de forskjellige sluttbrukerene og hvilke transformatorkretser de er tilkoblet. Det er på sluttbrukernivå det meste av analyse skal foregå siden oppgaven omhandler distribusjonsnettet.

Ellers ligger gruppa godt an i forhold til teori, tidligere forskning og undersøkelser rundt temaet.

 

Anett Johnsen Vonheim