Oppgaven i korte trekk

Oppgaven går ut på å sjekke om distribusjonsnettet til Norgesnett er bra nok dimensjonert for utviklingen av elbiler i dag og i nær fremtid. Norgesnett eier nettområder i flere kommuner, men vi har valgt å avgrense oppgaven til nettområdet i Fredrikstad.

Nettet deres består av både høyspent og lavspent, med øvre grense på 22kV. Det vil hovedsakelig være på forbrukernivå at det meste av analyse skal foregå. Det vil si at det er fra nettransformator til forbruker det skal sjekkes for problemer. Spenningene etter transformatoren er 230V eller 400V. Tidligere forskning, samt oppdragsgivers ønske har gjort at vi hovedsakelig har begrenset oss til analyse på dette nivået, da mye tyder på at det er her eventuelle problemer kan oppstå.

Før analysen har gruppen innhentet elbilstatistikk, sett på teori, satt seg inn i tidligere forskning, samt fått tilgang på undersøkelser gjort av elbilforeningen.

Elbilstatistikken har gruppen brukt til å kartlegge antall elbiler, hvor bilene befinner seg og funnet et gjennomsnittlig effektforbruk. Undersøkelsene fra elbilforeningen blir brukt til å kartlegge ladevaner. Hvor elbilene lader, når de lader og hvordan de lader. Det kan være stor variasjon i maks effekt på de forskjellige lademåtene. Gruppa bruker for det meste gjennomsnittlige beregninger til å utføre analyse, da det er vanskelig å få et nøyaktig bilde på alle faktorene som spiller inn.

Videre har man brukt alle disse opplysningene til å lage virkelighetsnære fremtidsscenarier. I NetBas har vi valgt å kjøre analyse på det mest belastede døgnet, da det er dette som er dimensjonerende.

 

Anett Johnsen Vonheim