Analysen

Dagens 

Strategien for å analysere kraftnettet er å utføre lastflytanalyser av utvalgte transformatorkretser. Det er valgt å analysere ti kretser. Disse er kretser bestående av vanlige husstander med flest elbiler per 31.12.17. Det er en god blanding av IT (230V) og TN (400V). Oppgaven er avgrenset til hvordan hjemmelading påvirker kraftnettet, og ser bort fra hurtigladestasjoner og offentlige ladestasjoner.

 

Før elbilene legges til kjøres det en ren lastflytanalyse av nettet når det opplever størst belastning. Denne analysen brukes som referanse.  Videre skal lastflytanalysen utføres med lastobjekter som representerer elbiler som står og lader. Analysen utføres også her på det tidspunktet kraftnettet opplever størst belastning. Elbilene legges til som en kontinuerlig last, med max effekt lik 3,051kW. 3,051kW er estimert ved hjelp av «elbilisten 2017». Man regner med at alle elbilene lader samtidig. Elbilene legges til ved sine representative adresser. Verdiene før og etter settes inn i en mal med topp 5 belastede kablene, størst differanse i belastning, laveste spenninger, høyeste spenninger og størst differanse i spenninger. Netbas bytter farger på overbelastede komponenter, eller spenninger som er utenfor ønskede nivåer så man lett får et overblikk over hva som skjer i kretsen.

I bildet over kan man se et eksempel på en krets det er utført en analyse på, og hvordan Netbas «farger» kretsen.

Fremtidsscenariene

For å simulere hvordan kraftnettet takler utviklingen av elbiler er det valgt å ta utgangspunkt i en rapport skrevet av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE), «Hva betyr elbilen for strømnettet?». Det kjøres fire analyser. Den første utføres uten lastobjekter, med et tillegg på 6,17% i aktiv og reaktiv last. Dette representerer økningen i alminnelig forbruk for husstandene som regnes å være 0,5% per år, med renters rente. Det er denne analysen som vil være referanse for analysen. Videre legges det til lastobjekter på 1kW, 2kW og 5kW per husstand. Disse er estimert av NVE ved å ta hensyn til forskjellige ladeeffekter, samtidig lading og antall elbiler per husstand. Resultatene settes så inn i samme mal som nevnt i dagens analyse.

Linjer [fra – til] Ref. [%] Med Elbil [%] Differanse
F3866-003- KS2121K 67 86 19
F3867-002-KS2131F 41 54 13
KS2121K- KS2126K 36 45 9
F3865-001- K1035L-KB01 29 31 2
KS2131F-KS2136F 20 26 6

I tabellen over kan man se et eksempel på en av tabellene fra malen i analysen som i dette tilfellet viser de fem mest belastede linjene før og etter elbil.

 

Anett Johnsen Vonheim