Update

Med under to uker til innlevering er gruppa nå i gang med ferdigstilling av rapporten. Store endringer underveis har gjort at det har vært mer enn nok å ta tak i. Hvordan analyse delen (som er utrolig tung) skal implementeres har vært en større utfordring enn ventet. Hele gruppa har så god oversikt over hva som er utført, at det til tider er vanskelig å se om dette gir mening for en utenforstående leser. Allikevel begynner ting endelig å falle på plass, og rapportens struktur er der vi ønsker. Nå må alt innhold sikkerhetssjekkes og korrukturleses et par ganger til, så kan vi snart levere det endelige resultatet med god samvittighet.

 

 

 

 

Anett Johnsen Vonheim