Sluttfasen

Det er kun 24 timer til innlevering, og gruppa begynner å bli fornøyde med rapporten. De siste dagene har det blitt lange dager med mye jobbing. Diskusjon og konklusjon har vist seg å være mer utfordrende enn ventet, og det jobbes på spreng med siste utkast. Tidligere utfordringer vedrørende analysen er løst og i stor grad flyttet til vedlegg. Det er fortsatt veldig god stemning i gruppa, og humøret vært på topp gjennom hele prosjektperioden.

I løpet av prosjektperioden har gruppa mottatt veiledning og bistand fra flere aktører og det ønskes å rette en stor takk til:

 

Anders Lie, Norgesnett

Emilie Brunsgård Ek, Norgesnett

Reidar Nordby, HiØ

Kamil Dursun, HiØ

Even Arntsen

Erica Pettersen

Werner Vonheim

Berit Irene Nordahl

 

 

 

Anett Johnsen Vonheim