Hjem

«A chain is only as strong as its weakest link». Det samme gjelder i båtens elektriske systemer. I et korrosiv miljø der kabler og komponenter er ofte utsatt for misbruk, finner man hvordan mindre elektriske problemer kan gå ut av kontroll. Sikkerheten ombord starter med et pålitelig elektrisk system, riktige installasjoner og tilskrekkelig distribusjon av energi til forbrukere.

I forbindelse med Sleipner Motor AS skal det bearbeides en løsning til spenningssystemet for distribusjon av elektrisk kraft fra generator/batteri til thruster. Komponentene i systemet er hovedfokuset i prosjektet. Det tas også hensyn til sikkerhet og forebyggende tiltak ombord. Løsningen skal utføres i henhold til internasjonale standarder/direktiver.