HVA HAR VI GJORT?

 

 

Vi er snart halvveis i prosjektet vårt, og vi har aldri hatt mer å gjøre!  😁
Vi er nå ferdig med det vi anser som fase 1 av prosjektet, som omhandler å kartlegge Gamlebyens situasjon den dag i dag. Dette har vi gjort ved å innhente kvalitativ data fra ulike respondenter.
Vi har hatt et utvalg på 38 respondenter, som alle har kommet med nyttig og verdifull informasjon som vil hjelpe oss i stor grad til å komme til et godt sluttresultat for prosjektet vårt.
Vi er nå i neste fase som vi ser på som iverksettingsfasen. Dette blir en utrolig spennende tid, som vi så vidt har begynt å tre inn i.
Vi skal først og fremst arrangere en søkekonferanse hvor alle våre respondenter er invitert. Her er formålet at vi i fellesskap skal komme frem til gode handlingsplaner til konkrete utfordringer Gamlebyen står ovenfor i dag.

På denne måten kan vi sammen sørge for at Gamlebyen får den positive utviklingen den fortjener. Vi ser at absolutt alle vi har snakket med er veldig engasjerte, så dette kan ikke bli annet enn bra!

– Anna & Lise –