Problemstilling

Når vi startet med å jobbe med problemstilling, viste vi ikke helt hvor vi skulle starte med at prosjekteier også er prosjektleder. På grunn av dette var oppgaven mer åpent og måte spesifiseres. Vi valgte derfor å lese tidligere bacheloroppgaver og litteratur og ha samtaler med veileder. Ut ifra denne erfaringen kommer vi med følgende tips:

Still følgende spørsmål

  1. Hva er vi interessert i?
  2. Hvem er vi interessert i?
  3. Hvor skal undersøkelsen finne sted?
  4. Når skal undersøkelsen finne sted?
  5. Hva lurer vi på?

Ikke forvent at den er perfekt på første forsøk. Ting tar tid.

Når du har lagd utkast så sjekker du følgende:

  • Kan du svare på problemstillingen?
  • Vet du svaret på problemstillingen?
  • Er det mulig å undersøke empirisk og tilføre ny kunnskap?
  • Har noen gjort det før?

Håper dette er til hjelp vis du står litt fast.

 

fredrbra