Tema- Et valg du må ta.

Når man skal skrive en bachelor-oppgave må man ta valget på tema. Studenter har lyst til vise hvor mye man kan og da kan avgrensning være en utfordring. For studentene kan det å skrive bachelor være noe nytt og det kan da være frykt som gjør dette valget vanskeligere. Det var det for denne gruppen. Vi jobbet med mye med å samle informasjon rundt flere temaer, uten å bestemme hvilket tema vi skulle gå for.

Etter mye fram og tilbake og veiledning gikk vi for denne prosessen:

Skriv ned alle temaene rundt prosjektet, deretter idédugnad om hvert enkelt tema iforhold til hva du kan jobbe med.  Nå har du skaffet deg et overblikk om temaene, og kan begynne med avgrensningen.

Vi kom frem til tema Virksomhet(Business). Her skal vi fokusere på hvordan en oppstartbedrift kan jobbe for å komme seg ut på markedet. Vi vil fokusere på kunder, brukere, bedriften og markedet.

 

Da er man halvveis

Hei da har vi kommet til det punktet hvor det kommer en midtveis oppdatering.

Prosjektgruppen jobbet ved å først kartlegge hva bedriften ville ha ut av prosjektet og hva vi ville ha.  Etter dette kom vi frem til retning vi ville jobbe, men det var fortsatt i konktrett nok. Vi måtte jobbe videre. Vi har jobbet med problemstilling og vi har brukt mye tid på, siden vi var litt nølende til å ta valget. Vi var nølende grunnet vi ville ikke ha for lite å skrive om. Så for å raskt oppsummere: Lest teori, fulgt teori, pratet med veileder, begynt på nytt, så veileder, kartlagt tema vi vil jobbe med også formulert problemer innenfor dette, valgt tema og jobbet med ordene i en problemstilling.

Når vi har tatt valg så har det vært etter diskusjon og argumentasjon, slik at vi er sikre på at vi vil ta valget. Dette har sørget for at vi har brukt mer tid men også vet mer konkret hva vi trenger.

Brukeren og deres behov er viktige elementer for vår bachelor. For å sjekke om brukeren faktisk hadde et behov for tjenesten, har vi gjennomført spørreundersøkelser og fått samlet inn data via et eksternt selskap. Dette er for bygge opp salget til kunden, men hvem er kunden?

 

Noen utfordringer:

Den første utfordringen vi møte på var valgfrihet, ved at oppgaven ikke var konkretisert ennå. En annen utfordring er å skille prosjekt og Asamt.  Ved at Asamt utvikling as driver med noe nytt er det ikke mye teori rundt fasene de skal ha før de er en oppgående bedrift. Dette gir en utfordring ved valget videre. Videre står vi og ovenfor vanlig utfordringer innen marked, som hvordan gjøre ásamt klar til salg, da med tanke på markedssegment og overtale kunder. Utenom det har vi standard utfordringer for bachelor.