Da er man halvveis

Hei da har vi kommet til det punktet hvor det kommer en midtveis oppdatering.

Prosjektgruppen jobbet ved å først kartlegge hva bedriften ville ha ut av prosjektet og hva vi ville ha.  Etter dette kom vi frem til retning vi ville jobbe, men det var fortsatt i konktrett nok. Vi måtte jobbe videre. Vi har jobbet med problemstilling og vi har brukt mye tid på, siden vi var litt nølende til å ta valget. Vi var nølende grunnet vi ville ikke ha for lite å skrive om. Så for å raskt oppsummere: Lest teori, fulgt teori, pratet med veileder, begynt på nytt, så veileder, kartlagt tema vi vil jobbe med også formulert problemer innenfor dette, valgt tema og jobbet med ordene i en problemstilling.

Når vi har tatt valg så har det vært etter diskusjon og argumentasjon, slik at vi er sikre på at vi vil ta valget. Dette har sørget for at vi har brukt mer tid men også vet mer konkret hva vi trenger.

Brukeren og deres behov er viktige elementer for vår bachelor. For å sjekke om brukeren faktisk hadde et behov for tjenesten, har vi gjennomført spørreundersøkelser og fått samlet inn data via et eksternt selskap. Dette er for bygge opp salget til kunden, men hvem er kunden?

 

Noen utfordringer:

Den første utfordringen vi møte på var valgfrihet, ved at oppgaven ikke var konkretisert ennå. En annen utfordring er å skille prosjekt og Asamt.  Ved at Asamt utvikling as driver med noe nytt er det ikke mye teori rundt fasene de skal ha før de er en oppgående bedrift. Dette gir en utfordring ved valget videre. Videre står vi og ovenfor vanlig utfordringer innen marked, som hvordan gjøre ásamt klar til salg, da med tanke på markedssegment og overtale kunder. Utenom det har vi standard utfordringer for bachelor.

 

fredrbra