Hovedside

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at det i en årrekke har blitt utført systematisk og praktisk feltforsking gjennom Arctic Science Camp som er en del av faget Feltforsking- IRF 32616 ved HIØ. Forskningsekskursjonene har vært preget av tungt og ubeleilig arbeide med relativt primitivt utstyr i sterkt værbitte omgivelser. Observasjonstiden har vært begrenset til 14 dager i slutten av september og mars hvert år. Grunnet stor vekst i antallet studenter og forskere som interesserer seg for selve lysfenomenet og de aspektene som knytter seg til forskningen er det behov for et anlegg som kan håndtere den økende tilslutningen. Stasjonen skal huse forskere i opptil 1 år for å gjennomføre doktorgradsarbeid, samt de studenter som ønsker en praktisk tilnærming til forskningsarbeidet gjennom kurset Feltforsking. Det legges også til rette for at andre nasjonale og internasjonale instanser og læringsmiljøer skal benytte anlegget.

 

Prosjektstatus

Statusoppdateringer kommer fortløpende på vår facebookside, følg gjerne med der.