Oppdragsgiver

Oppdragsgiveren for prosjektet er HiØ ved professor Anna-Lena Kjøniksen. HiØ er en statlig høgskole fordelt på de to studiestedene Halden og Fredrikstad. Høgskolen har over 550 ansatte, som administrerer om lag 7000 studenter ved begge studiesteder (Høgskolen i Østfold, 2017). Kjøniksen tilhører ingeniøravdelingen hvor hun administrerer forskningsgruppen som forsker i Atmosfærefysikk på Hessdalsfenomenet.

Kjøniksen har sammen med veileder Bjørn Gitle Hauge hatt en betydningsfull og sentral rolle i forskningsarbeidet. Kravene som stilles til forskningsstasjonen er faste og konkrete, dette grunnet særegne behov for forskning av fenomenet med hensyn til plassering, sikt og observasjonsområde.

Hauge har lang erfaring hva det gjelder prosjektledelse. Vedkommende har, sammen med professor Kjøniksen utdypende kunnskap innenfor deres respektive felt. I tillegg har Kjøniksen og Hauge dannet et forskningsteam i en årrekke for å avdekke fenomenets mysterier. I den sammenheng er arbeidsgiver en viktig ressurs hva det gjelder problemstilling og case.