Beskrivelse

Vi er en gruppe på tre studenter fra Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Vi har som oppgave å analysere en overgang i teamorganisasjon hos SAAB Technologies Norway AS. Overgangen går fra tradisjonelle team der medlemmene sitter på samme lokasjon, til multi site, der medlemmene av teamene sitter på to forskjellige steder (Halden og Gøteborg). Gjennom våre analyser vil vi kartlegge mulige effekter ved denne overgangen, utføre en risikovurdering og fremlegge forslag til mulige forbedringer for fremtidig arbeid i multi site hos SAAB Tech. Norway.

 

kristoam