Oppdragsgiver

SAAB Technologies AS.

SAAB Technologies Norway (STN) utvikler militære radar-systemer. De holder til i Halden og er en filial av SAAB AB i Gøteborg.
STN jobber i dag tett mot Gøteborg og ønsker i denne sammenheng å forandre sin teamorganisering for å etterkomme- og styrke denne kontakten.

 

kristoam