Innovasjon & Prosjektledelse

Innovasjon og Prosjektledelse

 

Studiet Innovasjon og Prosjektledelse er et bachelorstudium under ingeniøravdelingen på Høgskolen i Østfold og ble etablert i 2010. Studiet av denne fagsammensetningen er det eneste i landet og er dermed veldig ettertraktet. Innovasjon og prosjektledelse er en studie innen avdeling for ingeniørfag, som til stadighet tar del i samarbeidsprosjekter med næringslivet.

Studiets mål er å stimulere til å skape en kultur for nytenkning sammen med andre og arbeide i team for utvikling, idelig via konkrete case tilknyttet arbeidslivet. Entreprenørskap og ledelse av prosesser der gode ideer blir til ferdige produkter eller tjenester er også en viktig del av studiet.

Innovasjon og Prosjektledelse har sterkt fokus på teamarbeid og preger hverdagen til studentene kontinuerlig. Som nevnt er studiehverdagen særlig rettet mot næringslivet med reelle samarbeidsprosjekter. Oppgavene er som regel teambaserte og man blir drillet i å innta ulike roller samt hvordan man jobber effektivt i team. Undervisningsopplegget går ut på at studentene skal tilegne seg en løsningsorientert holdning.

Fagsammensetningen til studiet innbefatter blant annet; produktutvikling, prosjektledelse, systemtenkning, organisasjonsutvikling, bedriftsøkonomi og matematikk.

 

Les mer om studiet her.