Bachelorprosjektet Co.Creators

Vi er to jenter fra bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse som nå er inne i vår avsluttende fase, nemlig bacheloroppgaven. Vi har vært så heldig å få skrive oppgave på Blender Collective som holder til på Hydrogenfabrikken på Øra. Vi skal se nærmere på coworking, eller kollektive arbeidsformer, som konsept. Hvordan og i hvilken grad det fungerer, om det har en nytteverdi for de bedriftene og personene som velger å ta del i et slikt samfunn og om coworking spacets lokasjon er av betydning.

Frem til nå har vi lært masse nytt og spennende, dannet et større nettverk og fått et innblikk i et konsept som vi ikke hadde kjennskap til tidligere. Det å skrive bacheloroppgave er både forvirrende, spennende og til tider utfordrende. Vi har fått god hjelp av vår oppdragsgiver, coworking manager Sabine Larrieu-Hellstad hos Blender og er blitt godt tatt i mot av samtlige medlemmer på huset! Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

fridajs