Konferanse med Viken Teknologiklynge!

Onsdag 28.februar deltok vi på Viken Teknologiklynges konferanse på Campus Ås på NMBU. Etterfulgt av en hyggelig lunsj, fikk vi høre innholdsrike foredrag fra blant andre tyske Christoph Berger i Mittelstand Digital, Daniel Sunde-Hansen i Deloitte og representanter fra Globale Maritime. Felles for foredragene var innovasjon, digitalisering og å forstå kundens behov.
Det ble også tid til mingling og nettverksbygging mellom foredragene. Hong presenterte Ingeniørlinja ved Høgskolen i Østfold og vi ble godt tatt i mot som de eneste studentene. Flere var nysgjerrig og interessert i å høre mer om hva vi gjør på Innovasjon og prosjektledelse og hvordan vi kan bistå hverandre i fremtidige samarbeidsprosjekt!

 

 

 

 

fridajs