Torsdags-kaffe uke 10

Hver torsdag blir det arrangert to-kaffe på Blender. Dette er en samling for medlemmene, der de bytter på å ha en kort presentasjon om sine prosjekter, oppdaterer hverandre på hva de forskjellige bedriftene holder på med og man samles for sosialt samvær.

Denne uken, torsdag 8.mars var det David Crossley som viste frem sine prosjekter. David driver firmaet We Make It 3D, hvor han blant annet har et samarbeid med Kalnes Sykehus der han utvikler 3D-støp for beinbrudd. I tillegg lager han 3D-proteser for trengende i Norge og u-land. David har også hatt flere workshops hvor han lærer barn om 3D print, og er veldig opptatt av at den yngre generasjon skal få øynene opp for at dette er fremtiden. Spennende og lærerik presentasjon!

 

fridajs