Fredrikstad Sentrum

Den siste uken har vi gjennomført tre intervju med eksterne. Vi startet uken med Fredrikstad Næringsforenings Hege Bongard – hun hadde mye å tilføre vår oppgave gjennom sitt engasjement i prosjektet «Vekst i Fredrikstad». Sentrumsleder Line Jeppesen forteller om bykjernen og hvordan kontorarbeidsplasser i sentrum påvirker gågaten og urbaniteten i byen. Vi avsluttet uken med å intervjue Næringssjef i Fredrikstad Kommune, Helge Hasvold. Et veldig interessant og meningsfullt møte der Helge kom med gode innspill til vårt prosjekt!
Det er veldig interessant å høre tanker rundt konseptet coworking og hvordan det kunne passet inn i bykjernen i Fredrikstad!

God Helg!