Fabrikken på Lillehammer!

I går reiste vi til Lillehammer for å besøke den kreative samlokaliseringen Fabrikken! Her møtte vi fabrikksjef Torhild Andersen og bachelorstudent Mari. Et viktig bidrag for vår oppgaves analyse!

   

   

 

fridajs