Oppgaven er levert!

Hei, prosjektet nærmer seg slutten, og oppgaven er allerede levert!

Det eneste som gjenstår er muntlig presentasjon på EXPO 2018 ved Høgskolen i Østfold, Avd. Fredrikstad 14.juni kl 12.00! Presentasjonen er åpen, så det er bare å komme.

I løpet av prosjektet har gruppen lært mye teori, og sett det i praksis. Det har vært et veldig givende prosjekt for hele gruppen, og ga god erfaring når det kommer til forskning, litteraturstudier, og teamarbeidet.

Gruppen brukte hele April, og starten av mai, på laboratoriet. Alt laboratoriearbeidet førte til gode og signifikante resultater som styrket problemstillingen til gruppen, og ga gode resultater. etter laboratoriearbeidet var over startet behandlingen av de massive prøveresultatene og gruppen kom frem til en konklusjon på at vannforbruket på hele celluloseblekeriet kunne reduseres med nærmere 2 % av totalforbruket til prosessavsnittet, uten at det gikk markant utover vaskeeffekten.

Den endelige rapporten endte på ca. 120 sider med en god del figurer. Gruppen er veldig stolt av arbeidet som er levert, og både lokal og ekstern veileder er fornøyd med resultatet.

I alt har det vært et givende prosjekt, gruppen har fungert godt , og gruppen har løftet hverandre opp til nye høyder.

takk for oss.

 

Prosjektet nærmer seg slutten

Gruppen har begynt å se målstreken for rapporten, og ting begynner å falle på plass. denne uken skal førsteutkastet leveres til veileder 16. mai for vurdering, og de siste delene av rapporten skal skrives ferdig.

Første uke med testing gjennomført

Vi er godt i gang med prosjektet og etter en ukes tid med testing av analysemetode er vi i gang med å samle data. Labarbeidet går mer og mer effektivt, og vi tror vi kommer til å få samlet en god del analyser i løpet av tiden vi har satt av.

Som analysemetoder for prosjektet vårt bruker vi titrering av sure og alkaliske løsninger for å finne  pH ved aktuelle konsentrasjoner, vi bruker også tørrstoffsprøver av fibermasse for å finne massekonsentrasjon av fibermassen.

Petter er godt igang med å titrere løsningene som ble hentet fra fabrikken.

Om oss!

For tiden skriver vi bacheloroppgaven for Borregaard AS. Problemstillingen vi skal se nærmere på er om det er mulig å redusere vannforbruket i en av prosessene til Borregaard, uten at det går signifikant utover vaskeprosessen.

Litt om Gruppen!

Anders Lind Andersen

Anders er 26 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ, avd. Kråkerøy. Han har bakgrunn som prosessoperatør ved Blekeriet, Borregaard AS, og er permittert fra sin stilling under utdannelsen. Anders er født, oppvokst, og bosatt i Sarpsborg.

 

 

Petter Tingelstad

Petter er 24 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ, avd. Kråkerøy. Han er født og oppvokst på Hvaler, hvor han nå også er bosatt. Petter er en engasjert student som er programtillitsvalgt for sin klasse, og er ansatt ved høyskolen som studentassistent.

 

 Eva Victoria Øygard

Eva er 23 år gammel, og studerer bachelor i ingeniørfag, kjemi ved HiØ, avd. Kråkerøy. Hun tok fagbrev i kjemiprosess ved Blekeriet, Borregaard AS og ble deretter ansatt som prosessoperatør. Pga. studier har hun er hun nå i permisjon. Eva sitter nå som studentleder ved Høgskolen i Østfold. Hun er både oppvokst og bosatt i Fredrikstad.