Oppdragsgiver

Kronos Titan AS ble grunnlagt i 1916 og ligger i industriområdet på Øra i Fredrikstad. Da bedriften ble grunnlagt av Dr. G. Jebsen var det med den hensikt å utnytte norsk titanholdig malm og ilmenitt til fremstilling av titandioksid-pigment. Bedriften har i dag 170 ansatte.

Kronos Titan AS er underlagt moderselskapet Kronos Inc. som har sitt hovedkontor i USA. Kronos-konsernet er den 3. største produsenten av TiO2 på verdensbasis og dekker 10% av det totale markedet. I tillegg til fabrikken i Fredrikstad finnes det fabrikker i Tyskland, Belgia, Canada og USA.

Produksjonsmetoden benyttet i dag, «sulfatprosessen», ble startet på Kronos Titan i 1918 og var den første av sitt slag i verden. Det er søsterbedriften Titania AS i Hauge i Dalane som forsyner Kronos Titan AS med titanjernmalm (ilmenitt) som benyttes i prosessen.

Ilmenitten er helt svart med innhold av titandioksid og jernoksid. Etter sulfatprosessen sitter man igjen med kritt hvitt TiO2-pigment, samt jernsulfat. Titandioksid har en høy brytningsindeks og er derfor en av de beste hvite fargepigment som finnes. Det benyttes til maling, plast, papir, kosmetikk, næringsmidler og apotekvarer. Jernsulfat benyttes blant annet til rensing av anlegg, i sement og i dyrefor.

Hver dag produserer fabrikken 400 tonn pigment. Som eneste produsent av TiO2-pigment i Skandinavia har Kronos Titan AS først og fremst kunder i det nordiske markedet, men også noen i andre deler av Europa og USA.

Konsernets hjemmeside