Studentgruppen

Studentgruppen består av Maria Ekstrøm og Christian Knapp som begge studerer Bachelor i Ingeniørfag – Kjemi ved Høgskolen i Østfold.

Gruppen har erfaring fra prosessarbeid, laboratoriearbeid, prosjektarbeid og annet teknisk arbeid.