Prosjektet

Når vi ser rundt oss, finner vi plast over alt. Vi bruker plast nesten i alt og i mer enn en form, emballasje, poser, bevaring, lagring og pakking av mat, kjøkkenutstyr og kopper osv.

Vi bruker plast veldig mye daglig, plastproduksjon øker og øker på grunn av mange fordeler med plast. Plast er lett, billig, lett å produsere og transportere. Plast korroderer ikke eller ruster, isolerer (varme og strøm), og den er vanntett, bøyelig (kan formes), sterk og tåler støt.

Plast er et stoff som brytes ned langsomt. Det tar 400-1000 år for at jorda skal absorbere plasten, noe som gjør det til et stort miljøproblem. Det enorme forbruket av poser som kan fly lett i luften og spres i store områder, danner et hinder for muligheten for innsamling og destruksjon. Og det kan dekke deler til planter og trær og derved blokkere lyset, og forårsaker feil i fotosyntese prosessen. Dette er problematisk, da plastavfall er en stor miljømessig trussel på grunn av at den er ikke er nedbrytbar, dens potensielle helsefare for vannlevende og jordbaserte dyr og dens innvirkning på miljøforurensning. Med alt dette må vi alle sammen jobbe for redusere plast produksjon og bruke plasten som vi har i dag.

 

Bachelor oppgaven min er en del av et stort prosjekt ( close plastic circle/ sirkulær plast prosjektet 2017-2020), hovedmål med prosjektet er å øke andelen av gjenvunnet plast i nye produkter med en til 50%.

Det er mange partneres som involvert, hver part har sin oppgave i det felles prosjektet . Dem er BIOB, Katoplst AS, CLARIANT, RE.TURN, RPC PROMENS, EKER DESIGN, RAGN SELLS, ROAF Romerike Avfallsforedling IKS, Borg Plast-net, D&D CONSULT AS, Østfoldforskning, Høgskole i Østfold og Grønt Punkt Norge.

 

 

Mitt bidrag skal være å gjennomføre en del tester og kjøring på FTIR spektrometre, dette kan hjelpe å forklare materialegenskaper som inneholder i to typer plast. Jeg skal gjennomføre flere tester av to typer plast,  polyethylene (PE), polypropylene (PP) som virgin stoff og resirkuler stoffer fra forskjellige kilder.

Hensikten med disse testene er å finne ut hvilken type av plast som kan gjenvinne og brukes om igjen ved å studere og forsøke materialegenskaper. Tester som utføres i samarbeidet med Re-turn (oppdragsgiver) er Moisture Analyse og Charpy Impact, i tillegg FTIR spektrometri (Fouriertransform Ifrared Spectrometry) i laboratorium ved høgskole i Østfold.