Forside

25 Mai: Oppsamling av alle resultater! 

Etter en lang periode er med intens praktisk jobbing er alle måleresultatene inne fra hovedprøvene og sample prøvene. NIR spekteret tolkes for å se om det er noe korrelasjonen mellom referanseanalysene på lab og spekter målingene med dataprogrammet Unscrambler. Expo utstillingen holdes 14-15 juni, hvor du er hjertelig velkommen å stille spørsmål ved standen min.

 

05 Mai: 100 prøver!

Prøvetakning og analyse på kalibrerings prøver. Tok ut prøve 100 og 101 etter en overnatting på Denofa og fullførte målet om antall prøver som skulle bli tatt ut!

24 April: milepæl nådd 50 prøver

Prøvetakning og analyse på kalibrerings prøver. Tok ut prøve 49-60

11 April : Fabrikk tur

Gjennomgikk olje uttapping prosessen med veileder for siste gang i fabrikken før alt skulle bli gjort selv.  Tok ut prøve 2 og 3. Det ble også kjørt GC analyse på prøvene for første gang.

4 April: Omvisning på fabrikk 

Omvisning på fabrikken, hvordan ta ut prøver og hvilke program som skal brukes. Tappet ut den første olje prøven.

21 Mars: Øvelse på fosfor metode 

Sette av dagen på å lære analyse metode for fosfor analyse

20 Mars: Øvelse på FFA og vann analyse metode 

Lære seg opp på labben med Karl Fischer metode og FFA hel automatisk titrering metode.

16 Mars: Omvisning på bygget og kurs 16 Mars 

Fullføre Denofa webkurs for fri adgang i fabrikken (Oppstart fase)

14 Mars: Første møte med bedriften Denofa AS  

Møte med bedrift, snakke om videre planer og bachelor oppgaven samt omvisning på kontorbygget.

Februar:

Prosjekt planlegging og valg av oppgave

Januar:

Litteraturstudie