Forprosjektrapport

Forprosjektrapport

 

Velkommen til nettsiden til B18K09

Dette er nettsiden til B18K09 som består av Sayed R. Samimi som er avgangsstudent ved Høgskolen i Østfold, avdeling for Ingeniørfag, kjemi.

Prosjektet er i samarbeid med Høgskolen i Østfold.