Hei og velkommen til vår hjemmeside!

Her kan du følge med på vårt prosjekt om CO2 som kuldemedium i maritim sektor! CO2 er et fremtidsrettet kuldemedium med GWP-verdi på 1. Mange av dagens kuldemedier har svært høy GWP-verdi, altså stor miljøbelastning, noe som fører til høye avgifter og store utgifter. Målet er at mindre miljøskadelige medier som CO2 skal sørge for en utfasing av disse miljøfarlige mediene.

Oppgaven skrives i samarbeid med Teknotherm Marine i Halden.