Velkommen til nettsiden for B18M03

Denne bachelorgruppen består av to medlemmer fra Høgskolen i Østfold, Marius Bjerke Børvind og Jørgen Baumann Haavik. Begge medlemmene er avgangsstudenter ved IR-linjen Maskin.

Prosjektet blir skrevet for og i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

 

Jørgen Baumann Haavik