Velkommen

Dette er nettsiden for bachelorprosjektet til gruppe B18M05, som består av Niklas Fjeldberg som er avgangsstudent ved Høgskolen i Østfold i avdeling ingeniørfag- maskin.

Prosjektet er i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Last ned prosjektet.