Om Prosjektet

Det skal skrives en bechelor oppgave i forbindelse med IRM37516, som skal leveres i slutten av vår semesteret 2018. Oppgaven ble valgt i samarbeid med Litian Wang, som ble en spennende, utfordrende og lærerik.

Målet med oppgaven er å utvikle et fungere et selvforsterkende kjernemateriale som kan brukes i et kompositt sandwichpanel. Det kan da brukes i ulike situasjoner der fysiske krefter blir påført objekter, f.eks. kan materialet brukes i en støtfanger på en bil. Det selvforsterkende materialet vil absorbere kreftene og dermed blir det påført minimalt med skader på bilen.

Sandwichpanelene tar i bruk en negativ Poissons ratio for å få noen usedvanlige mekaniske egenskaper. Under kan sandwichpaneler og noen enhetsceller ses.

Alle modellene som ble simulert og designet.

Et sandwichpanel som ble simulert, med modell M4 som kjernemateriale.

Et sandwichpanel som ble simulert, med modell M3 som kjernemateriale.

En illustrasjon av et bruksområde for selforsterkende sandwichpaneler.

En impact simulering av panel med M4 som kjernemateriale.