Velkommen til vår nettside

Vi er bachelorgruppe B18M07 ved Høgskolen i Østfold. Bachelorgruppen består av Andreas og Amalie, som begge er avgangsstudenter ved avdeling for ingeniørfag- maskin.

Vårt prosjekt er i samarbeid med Glava AS.