Forprosjektrapport

Grunnet interne bedriftshemmligheter har vi ikke mulighet til å publisere forprosjektsrapporten.