Om Oss

Tittel:
Produksjon av ventilert fasadeelement

Prosjektgruppe:
B18M07

Deltagere:
Amalie Hansen Eggereide – amaliespost@gmail.com
Andreas Ekholt Haugerud – andhau@yahoo.com

Oppdragsgiver:
Glava AS

Veileder v/Glava:
Ole-Jacob Huuse

Veileder v/Høgskolen i Østfold:
Olav Aaker