Om Prosjektet

I forbindelse med faget IRM37516 skal vi skrive en bacheloroppgave som skal leveres i Juni 2018. Prosjektgruppen møtte med Glava i desember 2017 og har i samarbeid funnet frem til det som nå er vår bacheloroppgave. Oppgaven er spennende, utfordrende og gir mulighet til ny lærdom.

Målet med prosjektet er å planlegge en produksjonslinje for ett produkt fra Glava, den må inneholde en fremgangsplan for å gå fra en manuell til en fullt automatisert produksjonslinje. Automatiseringen vil skje i flere omganger, og planen for hvordan automatiseringsprossessen skal foregå vil utarbeides på bakgrunn av kostnad, effiktivetet og risiko.